chúng còn được đặt tên theo đặc điểm của tuyết mùa đông

TULAR:
Những cây được thu hoạch vào mùa xuân năm 2006 không thể nộp đơn đăng ký do thực hiện hệ thống năm nghỉ2

gần như phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn

TULAR:
lời khuyên cho các cơ sở vật liệu nguy hiểm và sửa đổi Đạo luật quản lý an toàn vật liệu nguy hiểm

cơ sở giáo dục là cơ quan quản lý chính

TULAR:
liễu núi Jeju là loại liễu mọc ở vùng núi của đảo Jeju

Trong một tuyên bố được đưa ra cùng ngày

TULAR:
Harajuku cũng nổi tiếng với nhiều loại chợ trời khác nhau

nhưng dường như đang đánh giá rằng những hành động mà ông ấy đã thể hiện cho đến nay là đủ

TULAR:
với việc thực thi 「Rừng quốc gia Đạo luật quản lý và quản lý」